top of page

Past Okanagan Polo Club Tournaments

Val from Black Diamond Polo Club
Okanangan Polo Club 2010
Okanangan Polo Club 2010
Okanangan Polo Club 2010
Okanangan Polo Club 2010
old polo pics-6.jpg
Okanangan Polo Club 2010
Okanangan Polo Club 2010
Okanangan Polo Club 2008
Okanangan Polo Club 2010
Okanangan Polo Club 2010
Okanangan Polo Club Tournament 2007
Okanangan Polo Club 2010
Okanangan Polo Club 2010
Okanangan Polo Club 2011
Okanangan Polo Club 2010
Okanangan Polo Club 2011
Okanangan Polo Club 2012
Okanangan Polo Club 2011
Okanangan Polo Club 2011
Okanangan Polo Club 2011
Okanangan Polo Club 2010
Okanangan Polo Club 2010
Okanangan Polo Club 2011
Okanangan Polo Club 2011
George Dill 2011
Okanangan Polo Club 2010
bottom of page